ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΙΩΡΑ»

Τα μέλη του Συλλόγου

Τα μέλη του Συλλόγου «ΑΙΩΡΑ»

Η έδρα του Συλλόγου «ΑΙΩΡΑ».

Η έδρα του Συλλόγου «ΑΙΩΡΑ»

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από:

Τον Πολιτιστικό - Εκπαιδευτικό
Σύλλογο «ΑΙΩΡΑ»

Αθήνα, Οιχαλίας 20, ΤΚ 11475
Τηλ. 210 6217192  Κιν. 6945832662,  6936267484
E-mail:aioraedu@gmail.com
http:/www.aiora.eu

Ο Πολιτιστικός - Εκπαιδευτικός Σύλλογος «AIΩΡA» είναι πιστοποιημένος κατά ISO/29990.

Tα πνευματικά δικαιώματα του προγράμματος και των υποέργων του, προστατεύονται με την υπ αρ. 1746/2017 Συμβολαιογραφική Πράξη, για την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Ν. 3184/2003, τον Ν. 2121/1993, τη συνθήκη της Βέρνης και όλες τις σχετικές συνθήκες του Διεθνούς Οργανισμού Διανοητικής - Πνευματικής Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.).

A. Filolia © All rights reserved (2016 - 2027)

Υπό την εποπτεία
του Τμήματος Πολιτισμού
της  Περιφέρειας Αττικής
Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού

Αποστολή του Συλλόγου «ΑΙΩΡΑ»

Ο Πολιτιστικός - Εκπαδευτικός Σύλλογος «ΑΙΩΡΑ» στηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΙΩΡΑ». Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ανάπτυξη της φαντασίας, την ανάπτυξη σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας και πολυ-πολιτισμικότητας και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της δημιουργικότητας, η οποία οδηγεί στην υγιή κοινωνική αναπαραγωγή.

Επίσης μεριμνά για την αξιοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε να φθάσει να υλοποιείται και να προσφέρεται σε κάθε πολυ-πολιτισμικό επίπεδο, με συμμετοχή όλων των ευαίσθητων ομάδων σε κάθε γωνιά της γης. Το πρόγραμμα «ΑΙΩΡΑ» χρησιμοποιεί ως εργαλείο, τη συλλογή έργων της Φύσης «ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».