ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

1.Εισαγωγή

1.1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ και το βιωματικό παιχνίδι ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, είναι δημιουργία της Αργυρώς Ι. Φιλολία και υπόκεινται στην προστασία του νόμου περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

1.2. Η δικαιούχος δημιουργός τους, Αργυρώ Ι. Φιλολία και οι εκάστοτε δικαιούχοι εκμετάλλευσης του προγράμματος, με σύμβαση/άδεια χρήσης ορισμένου χρόνου των πνευματικών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ και της ηλεκτρονικής σελίδας του, έχουν δικαίωμα κάθε νόμιμης ενέργειας για την προστασία τους, κατά παντός μη νόμιμα ενεργούντος εις βάρος τους και εις βάρος του προγράμματος.

1.3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ απαιτείται ηλεκτρονικά η υποβολή της αναρτημένης στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος σχετικής αίτησης, της οποίας προηγείται η αποδοχή των παρόντων όρων.

1.4. Τα προνόμια των μελών του προγράμματος προσφέρονται και τροποποιούνται οποτεδήποτε, σύμφωνα με την κρίση των δικαιούχων του προγράμματος.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

2.1. Στην ηλεκτρονική σελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΑΙΩΡΑ», θα δημοσιεύονται άρθρα των μελών του, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, δηλαδή των μελών του, όσον αφορά στην πρωτοτυπία των κειμένων και στο σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων και ουδεμία ευθύνη σχετικά θα φέρει προς τρίτους το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ και ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ, την ευθύνη ακεραία θα φέρει έκαστο μέλος ή τα μέλη τα οποία έχουν αποστείλει προς δημοσίευση το άρθρο ή τα άρθρα, ή κάποιο πνευματικό έργο οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας.

2.2. Τα άρθρα θα κρίνονται από τριμελή επιτροπή ως προς την ταυτοποίηση τους με τον σκοπό του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάρτησή τους ή όχι.

2.3. Η ανάρτηση των άρθρων αποτελεί αυτόματα και ενημέρωση των μελών ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Η μη ανάρτηση των άρθρων αποτελεί αυτόματα και ενημέρωση των μελών ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι δικαιούχοι του προγράμματος καμία άλλη υποχρέωση δεν έχουν προς τα μέλη τα οποία αποστέλλουν τα άρθρα τους.

2.4. Οι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν δικαίωμα απόφασης ανάρτησης, η διατήρησης της ανάρτησης των άρθρων ή όχι, ανάλογα με την κρίση τους, όσον αφορά στην υπερφόρτωση της ιστοσελίδας.

2.5. Προδιαγραφές των άρθρων.

Το άρθρο πρέπει:

  1. Να μην έχει δημοσιευθεί υπό οιαδήποτε μορφή.
  2. Να είναι πρωτότυπο ως προς την έρευνα.
  3. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιστήμης, σε συνάφεια με το σκοπό του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ.
  4. Διαμόρφωση σελίδας (top 2,7 bottom 3 right 2,7 left 2,7).
  5. Γράμματα Calibri Σώμα 12.
  6. Μονό διάστιχο.
  7. Στην πρώτη σελίδα τίτλος του άρθρου - συγγραφέας - περίληψη.
  8. Αναφορές στο κάτω μέρος της σελίδας - υποσέλιδα με γράμματα Calibri 10.
  9. Σχήματα και γραφήματα σε μορφή εικόνας JPEG.
  10. Δομή στη βάση της ερευνητικής μεθοδολογίας

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΙΩΡΑ

3.1. Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των μελών του που συλλέγει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ και οι δικαιούχοι του κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου του. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ και τους δικαιούχους του προς τους τυχόν συνδεδεμένους φορείς με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών/μελών του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ και των δικαιούχων του καθώς και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ και των δικαιούχων του.

3.2. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ και οι δικαιούχοι του δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/μέλος/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ και των δικαιούχων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος εγγράφεται στις υπηρεσίες του και β) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/ διαφημιστικά προγράμματά του.

4.2. Κατά την εγγραφή μέλους του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τίτλοι – Μεταπτυχιακά, Σπουδές, Ερευνητικό Έργο, Συγγραφικό Έργο, Εξειδίκευση.

4.3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ δεσμεύεται να μην προβεί σε καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών του σε κανένα τρίτο φορέα.

4.4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ και οι δικαιούχοι του μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

 

Α) Έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος, για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

Β) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ και τους δικαιούχους του, καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών/μελών.

Γ) Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τους σκοπούς του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ.

5. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

5.1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

6.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/μέλους των υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ υπόκειται στους όρους του παρόντος όρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙΩΡΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ και των δικαιούχων.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Η υποβολή της αιτήσεώς μου δηλώνει αυτόματα και την αποδοχή από εμένα όλων των ανωτέρω όρων εγγραφής, συμμετοχής και χρήσης. Δηλώνω επίσης, ότι αποδέχομαι τους ανωτέρω όρους εγγραφής μου στο μητρώο μελών του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙΩΡΑ.