ΧΟΡΗΓΟΙ

Μουσείο Θαυμάτων του Αιγαίου

Οι Χορηγοί μας, εκπληρώνοντας την αρχή της επιχειρηματικότητας για την κοινωνική ανταποδοτικότητα, αξιολογούν και αξιώνουν την κοινωνική προσφορά του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και συμβάλλουν στη διεύρυνση του κοινωνικού μας σκοπού.