Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελκυστής» της βιωματικής διαδραστικότητας,
για την ανάπτυξη της αισιοδοξίας και της δημιουργικότητας

Οι Άξονες και οι Αρχές του προγράμματος «Ελκυστές Δημιουργικότητας - ΑΙΩΡΑ 2020»

Το Πολιτιστικό - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αιώρα» είναι ένα πρόγραμμα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ», που σημαίνει εκπαιδευτικό
παιχνίδι - πρόγραμμα, Πολιτισμού και Βιωματικής διάδρασης, με βάση τέσσερις άξονες:

Πρώτος άξονας:

Υλοποίηση σε μαγικό χώρο, χώρο με ομορφιά και ιστορία.
(Φυσικό τοπίο, όμορφος αρχιτεκτονικά χώρος, ιστορικός χώρος, παραδοσιακοί οικισμοί, ή χώρος που εξωραΐζουμε
και κάνουμε ελκυστικό).:

Δεύτερος άξονας:

Χαρισματικοί, εξειδικευμένοι εκπαιδευτές.
(Επιλέγονται και εκπαιδεύονται άνθρωποι με ενσυναίσθηση και κατεύθυνση προς την εκπαίδευση με αγάπη).

Τρίτος άξονας:

Εκπαιδευτικά εργαλεία, που παραπέμπουν σε προϋπάρχουσα βιωματική γνώση, προσιτά, ευκολονόητα, άμεσης διαδραστικής αλληλεπίδρασης, που δημιουργούν έκπληξη και επιθυμία να εκφρασθούν συναισθήματα και ιδέες, αδιακρίτως ηλικίας και επιπέδου εκπαίδευσης.

Τέταρτος άξονας:

Οργανισμοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον εθελοντισμό, στην επιχειρηματικότητα, συνδεόμενοι σε διαδικτύωση διασποράς της ελκυστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, που εμπεριέχει πολιτισμό, αγάπη στον άνθρωπο και εκτίμηση στη δημιουργικότητα

Το Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αιώρα» είναι ένα πρόγραμμα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ», που σημαίνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

  • Υλοποίηση σε όμορφο χώρο.
  • Από χαρισματικούς και εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
  • Με εκπαιδευτικά εργαλεία που δημιουργούν έκπληξη και επιθυμία να εκφρασθούν συναισθήματα και ιδέες.
  • Με συνέργειες και αδελφοποιήσεις σε κάθε επίπεδο και εγγραφή στο υπό δημιουργία ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΕΛΕΚ).

Τα προγράμματα «Ελκυστές» βασίζονται σε τρεις Αρχές:

Πρώτη Αρχή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ελκυστικής Διαδικασίας:

Στηρίζονται και εμπεριέχουν πολιτισμό, αγάπη στον Άνθρωπο και εκτίμηση στη δημιουργικότητα.

Δεύτερη Αρχή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ελκυστικής Διαδικασίας:

Λειτουργούν και συντείνουν προς μία κατεύθυνση, την εκπαίδευση με χαρά και αγάπη.

Τρίτη Αρχή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ελκυστικής Διαδικασίας:

Αξιώνουν και ενισχύουν τις συνέργειες με συλλογικότητες και οργανισμούς προς την ίδια κατεύθυνση.