ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Η ομάδα επίτευξης σκοπού του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΑΙΩΡΑ» έχει κοινό σκοπό και στόχους, που προκύπτουν  από την  εξειδίκευση των μελών της, την επιστημονικότητα και τη θέση τους, ως προς την αξία της βιωματικής εκπαίδευσης, σε κάθε βαθμίδα και επίπεδο, αλλά και από την κατεύθυνση των μελών της προς τη συνεχή βελτίωση και τη διά βίου μάθηση.

box_home

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ