ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΗΣ “ΑΙΩΡΑ”

Για τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης,  δημιουργήσαμε τη ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΗΣ «ΑΙΩΡΑ», αλλάζοντας τη στήριξη των έργων. Προσπαθούμε διαρκώς  να αυξάνουμε τον αριθμό τους, ώστε να μπορούν να παίξουν μαζί μας.

Επικοινωνείτε μαζί μας για να οργανώσουμε σε συνεργασία, την υλοποίηση του προγράμματος.

horse

Comments are closed.