ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ …

petres

Αποστολή του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΑΙΩΡΑ», είναι να συμβάλλει στην ενθάρρυνση και στην ανάπτυξη αισιοδοξίας για τη ζωή και τη δημιουργία, χτίζοντας με θετικά συναισθήματα όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας, ενισχύοντας τον γνωσιακό μηχανισμό που τα δημιουργεί και τα αναπαράγει.

Με μοχλό «ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» γεννιούνται συναισθήματα που παίρνουν τη θέση τους στο γνωσιακό μηχανισμό μας, εκτοπίζοντας τα αρνητικά, ενεργοποιώντας την ανάπτυξη της δημιουργικής μας σκέψης. Και αυτή είναι η μαγεία τους και η ειδική αποστολή τους.

Όμως η τελική στόχευση, αφορά στη δημιουργία οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, που αποτελούν τα θεμέλια της υγιούς κοινωνικής αναπαραγωγής και τη βάση της δημιουργικότητας μιας οικονομίας. Χωρίς φαντασία και δημιουργική σκέψη, η κοινωνία δεν εξελίσσεται θετικά.

Comments are closed.