Δράση
«Μουσείο Θαυμάτων του Αιγαίου»
Ένα Μουσείο Ελκυστής

Υλοποίηση σε μαγικό χώρο, χώρο με ομορφιά και ιστορία, ή σε διαμορφωμένο καλαίσθητο χώρο. Ακολουθώντας τον 1ο Άξονα του προγράμματος «Ελκυστές» Δημιουργικότητας, «Αιώρα» 2020-2021, για την υλοποίησή του δημιουργήσαμε σε ένα μαγικό χώρο, χώρο με ομορφιά και ιστορία, ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Υλοποίηση σε μαγικό χώρο, χώρο με ομορφιά και ιστορία. «Μουσείο Θαυμάτων του Αιγαίου» στη Καλαμωτή Χίου, ένας μαγικός πολιτιστικός χώρος, σε ένα πέτρινο μεσαιωνικό τριώροφο, με ιστορία αιώνων. Αλλά «Μουσεία Θαυμάτων του Αιγαίου» στήνονται απανταχού της Ελλαδας και όχι μόνο, με τις κινητές μοναδες της «Αιώρα».