ΔΩΡΕΕΣ

Μουσείο Θαυμάτων του Αιγαίου

Στον ετήσιο προγραμματισμό του, συμπεριλαμβάνει τη δωρεάν παροχή της βιωματικής εκπαίδευσης, με το διαδραστικό παιχνίδι "Τα Απίστευτα του Αιγαίου", σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη υγιούς κοινωνικής αναπαραγωγής, σε επίπεδο οικογένειας, σχολείου και οργανισμού.