ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτιστικός - Εκπαιδευτικός Σύλλογος "Αιώρα"

Οιχαλίας 20, Γκύζη
Τ.Κ.: 114 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 6433480
Κιν.: 6945832662, 6945832662
Fax: 210 6433482
E-mail: aioraedu@gmail.com

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Αιώρα"

Αναστασίου Γενναδίου 61, Γκύζη
Τ.Κ.: 114 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 6433480
Κιν.: 6945832662, 6945832662
Fax: 210 6433480
E-mail: aioraedu@gmail.com