ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτιστικός - Εκπαιδευτικός Σύλλογος "Αιώρα"

Οιχαλίας 20, Γκύζη
Τ.Κ.: 114 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 6217192
Κιν.: 6945832662, 6936267484
Fax: 210 6217192
E-mail: aioraedu@gmail.com

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Αιώρα"

Αναστασίου Γενναδίου 61, Γκύζη
Τ.Κ.: 114 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 6217192
Κιν.: 6945832662, 6936267484
Fax: 210 6217192
E-mail: aioraedu@gmail.com